GWARANCJA I REKLAMACJE:

Czy produkty oferowane przez firmę Invert posiadają gwarancję?
Tak. Firma Invert udziela na oferowane produkty 12- miesięcznej gwarancji na terytorium RP na podstawie dowodu zakupu tj. paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
Jak złożyć reklamację?

W celu złożenia reklamacji proszę pobrać i wypełnić druk reklamacyjny z sekcji „do pobrania”. Wypełniony druk wraz ze skanem lub zdjęciem dowodu zakupu proszę wysłać na adres mailowy: reklamacje@invert.com.pl. W ciągu 48 godzin (z wyłączeniem soboty, niedzieli i świąt) nastąpi kontakt ze strony firmy Invert, co do sposobu dostarczenia towaru do postępowania reklamacyjnego (punktu zakupu lub bezpośrednio do firmy invert.com.pl w formie przesyłki). 

Jaki jest termin rozpatrzenia reklamacji?

Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Invert wynosi 14 dni kalendarzowych. W przypadku realizacji reklamacji drogą wysyłkową, termin ten rozpoczyna bieg w dniu odbioru przesyłki przez firmę Invert.

Jak dostarczyć produkt do reklamacji?

W pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego mailem. Następnie zgodnie z dyspozycją otrzymaną z firmy Invert dostarczyć produkt do punktu zakupu (klient otrzyma wtedy w punkcie zakupu potwierdzenie przyjęcia produktu na druku reklamacyjnym, który wcześniej wysłał mailem) lub na własny koszt wysłać do firmy Invert (list polecony, paczka pocztowa, paczkomat Inpost, paczka w Ruchu). W przypadku reklamacji wysyłkowej, zwrot produktu reklamowanego do klienta następuje na koszt firmy Invert.

UWAGA! FIRMA INVERT NIE PRZYJMUJE PRZESYŁEK, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE ZOSTAŁY UZGODNIONE WEDŁUG PROCEDURY REKLAMACYJNEJ ANI POBRANIOWYCH.